Az egyházak és az állam közötti viszony jelenlegi főbb modelljei

Előadás: Az egyházak és az állam közötti viszony jelenlegi főbb modelljei. Államegyház modell. Az állam és egyház elválasztásának modellje. Radikális elválasztás. Együttműködő elválasztás. Vegyes megoldások. Az állam világnézeti semlegessége. A „román modell” és annak főbb jellemzői. Vallások és egyházak megítélése az Európai Unió Alkotmányos Szerződésében, majd a Lisszaboni Szerződésben.
Szeminárium: A különböző országok eltérő modelljeinek összehasonlító elemzése, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Görögországban és Magyarországon és másutt kialakult modellekre.

Olvasmány: