Egyházak szervezete

Előadás: Egyházak szervezete. Vallási szervezetek típusai. Egyházak, vallási egyesületek, társaságok, vallási közösségek. Ezek jogállása. Közhasznú jogi személyek, magánjogi jogi személyek. Egyházak nyilvántartásba vétele. Az egyházzá/felekezetté válás törvényi feltételei.
Szeminárium: Elemzése az egyházak szervezetének, a vallási egyesületeknek, társaságoknak, közösségeknek. Konkrét vizsgálata a közhasznúságnak, a közhasznúság jogi/törvényi feltételei, illetve hogy mit jelent a magánjogi személyiség.

Olvasmány: