Jogviszonyok

Előadás: Jogviszonyok. Jogalanyok, személyek, természetes és jogi személyek. A személyek jogképessége. Jogkövető és jogsértő magatartás. Jogbiztonság. Jogi felelősség fogalma, ennek összetevői, feltételei.
Szeminárium: Konkrét jogviszonyok elemzése, ezek keretében a jogkövető és jogsértő magatartás, a felelősség megjelenési formái ezek jogi értékelése. Szépirodalmi és bibliai példákon keresztül történő elemzés.

Olvasmány: