Felekezeti oktatás alkotmányi és törvényi szabályozása

Előadás: Felekezeti oktatás alkotmányi és törvényi szabályozása. Egyházi/felekezeti iskolák. Felekezeti iskolák jogállása. Egyházi iskolák, oktatási intézmények alapítása Egyházak köznevelési, közoktatási feladatai.
Szeminárium: Létező, működő iskolák helyzetének ismertetése, bemutatása. Adminisztratív feladatok megismerése.

Olvasmány: