Alkotmányi és törvényi keret az egyházak jogállására vonatkozóan

Előadás: Alkotmányi és törvényi keret az egyházak jogállására vonatkozóan. Az egyházak autonómiája. Az autonómia fogalma és tartalma. Az egyházak, a felekezetek közötti egyenlőség, az egyházak anyagi támogatása.
Szeminárium: Törvényszövegek elemzése. Az egyházak autonómiájának konkrét példái, alkalmazása a gyakorlatban, a keretek és a korlátok, szabályozási, alkalmazási hiányosságok bemutatása.

Olvasmány: