Egyházak kulturális tevékenysége

Előadás: Egyházak kulturális tevékenysége. Az egyházak közreműködése a kulturális örökség védelmében. A kulturális javak intézményesített védelme. Egyházak közgyűjteménye. Muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak.
Szeminárium: Az egyházak tulajdonában, gondozásában lévő kulturális, műemlék-jellegű ingatlan és ingó javak védelmével kapcsolatos konkrét teendők, feladatok számbavétele.

Olvasmány: