Általános államelmélet

Előadás: Általános államelmélet. Az állam alkotóelemei. Az állam funkciói. Kormányforma. Államszerkezet. Politikai rendszer.
Szeminárium: A témával kapcsolatos szövegek, elméletek koncepciók elemzése, értékelése. Konkrét kormányforma, köztársaság, monarchia, egységes és föderális államszerkezet, valamint demokratikus és diktatórikus rendszerek vizsgálata.

Olvasmány: