Legea nr. 489/2006 privind statutul juridic al cultelor şi libertatea religioasă

Curs: Legea nr. 489/2006 privind statutul juridic al cultelor şi libertatea religioasă. Principiile raportului dintre stat şi biserică. Pricipiile raportului dintre culte. Interzicerea defăimării.
Seminar: Prezentarea conceptelor, a principiilor ce a stat la baza legii, precum şi a structurii, respectiv a prevederilor, a reglementărilor. Analiza practică a principiilor, a modului de punere în aplicare. Caracterizarea raportului dintre stat şi biserică.

Bibliografie: