Noţiunea şi definiţia dreptului

Curs: Noţiunea şi definiţia dreptului. Valorile juridice. Raportul dintre drept şi morala, asemănări şi deosebiri. Raportul dintre drept şi politică. raportul dintre stat şi drept. Apariţia dreptului. Cutuma, dreptul cutumiar. Noţiunea izvoarelor dreptului. Izvoarele materiale şi formale ale dreptului. Actele normative. Sistemul ivoarelor de drept.
Seminar: Prezentarea unor exemple situaţii, analiza unor texte, pe marginea tematicii cursului. Studierea unor acte normative concrete, structura şi conţinutul lor.

Bibliografie: