Religia, ca valoare constituţională

Curs: Religia, ca valoare constituţională. Libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă, conţinutul şi definiţia conastituţională. Noţiunea conştiinţei, a convingerii şi a gândirii.. Demnitatea umană, ca valoare constituţională, ca drept fundamental complex. Jurisprudenţa în materie.
Seminar: Analiza pratică a acestor noţiuni abstracte, în special utilizând jurisprudenţa instanţelor de judecată, a Curţii Constituţionale, precum şi a instanţelor internaţionale în special practica CEDO.

Bibliografie: