Bevezetés az Ószövetségbe IV

A kurzus célja kettős: egyrészt áttekinti az ószövetségi prófétai irodalmat (Kései Próféták), másrészt, ezzel párhuzamban röviden felvázolja az ún. kettészakadt királyság korának történetét (Kr.e. 10-6. század).

Ami a prófétai irodalom tárgykörét illeti, a hallgató betekintést nyer az izraeli prófétizmus kialakulásának történetébe, illetve megismerkedik az ún. író-próféták munkásságával. Az egyes prófétai könyvek esetében azok tartalmi, irodalomtörténeti és teológiai vonatkozásait vizsgáljuk meg.

A kettészakadt királyság korának történetét illetően a cél az, hogy a hallgató megismerje a Kr.e. 10-6. század történetének legfontosabb eseményeit a bibliai és biblián kívüli szövegek illetve régészeti leletek tükrében. Ez a kortörténeti ismeret segít abban, hogy a hallgató tisztában legyen a bibliai szövegek történeti kötődéseivel, kötöttségeivel, illetve meglássa e szövegeket újraértelmező hagyomány erejét és jelentőségét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

...

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 94
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 66

Vizsgáztatás

...

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben