Admitere la programul de licență pentru anul universitar 2013-2014

Admitere la programul de licență pentru anul universitar 2013-2014. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Monday, 2013, Iulie 15 - 06:00 - Saturday, 2013, Iulie 20 - 15:00

CALENDARUL ADMITERII

12-13 iulie 2013: Tabăra pregătitoare a candidaților;
13 iulie 2013: Interviuri individuale cu candidații;
15 iulie 2013: Înscrierea candidaţilor;
16-19 iulie 2013: Susținerea probelor de concurs;

  • Proba scrisă: limba și literatura maghiară;
  • Probe orale: cunoștințe biblice, catehism și cânt bisericesc (conform confesiunii: reformată, evanghelică, unitariană).

19 iulie 2013: Afişarea rezultatelor;
22-23 iulie 2013: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

  • Cerere de înscriere tip;
  • Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată);
  • Foaie marticolă (copie legalizată);
  • Certificatul de naştere (copie legalizată);
  • Adeverinţă medicală tip;
  • Fotografii tip 3x4 cm (4 bucăţi);
  • Adeverinţă de botez şi de confirmare;
  • Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparţine candidatul (va fi trimisă prin poştă până la data de 1 iulie 2013 la eparhia sau episcopia susţinătoare Institutului).

IMPORTANT: Informațiile necesare privind metodologia, tematica și desfășurarea admiterii pentru candidații fiecărei confesiuni se pot accesa aici. Regulamentul privind admiterea pentru programul de licență în ITP se poate accesa aici.