Text şi comunicare. Factori practice ca determinanţi în înțelegerea, formularea, redactarea, constituirea textului

Loc, timp, situaţie, relaţiile dintre interlocutori, intenţii, scopuri etc.). Factorii situaţiei comunicative (emiţător, auditor, limbă etc.

Bibliografie: