Introducere în cartea profetului Habacuc

Acest curs introduce în istoria interpretării a cărții lui Habacuc, în problemele istorice, literar-istorice și teologice ale cărții. Va fi abordată istoria textului profeției, traducerile antice, precum și interpretăriile cele mai vechi ale acesteia. O atenție deosebită va fi acordată Peșerului lui Habacuc (1QpHab), care pe lângă comentariile interpretative păstrează și tradiția textuală cea mai veche a acestei cărți.

Bibliografie: