MRÉ 303, 307, 313

Én Istenem! Sok nagy bűnöm (MRÉ 303)
Ne szállj perbe énvelem (MRÉ 307)
Az Úr Isten az én reménységem (MRÉ 313)

Bibliografie: