Rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de Teologie Sistematică

În ședința sa din 19 februarie 2018 Senatul a validat rezultatul concursului și candidatului dl. Dr. VISKY Sándor Béla i se acordă titlul de profesor universitar.


Institutul Teologic Protestant anunță că la concursul pentru ocuparea postului de profesor de Teologie Sistematică, post didactic poziția 6 pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții al personalului didactic, publicat în Monitorul Oficial nr. 1358/05.12.2018, s-a prezentat un singur candidat, Dr. VISKY Sándor Béla.

În ședința sa din 19 februarie 2018 Senatul a validat rezultatul concursului și candidatului dl. Dr. VISKY Sándor Béla i se acordă titlul de profesor universitar. Începând cu semestrul II al anul universitar 2018-2019 Dr. VISKY Sándor Béla va preda următoarele disciplinele: Cunoștințe confesionale I-II, Apologetică, Etică creștină aplicată, Etică socială, Teologia secolului 20, Simbolică.