Somfalvi Edit a obținut titlul de doctor

Susținerea tezei de doctorat cu titlul Eliberarea anxietății copiilor cu ajutorul povestirilor biblice a avut loc la 3 noiembrie, 2015 la Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen.


Somfalvi Edit a început studiile de doctorat în cadrul Universității de Teologie Reformată din Debrecen în 2004. În cercetările sale ea a examinat în ce mod ajută povestirile biblice în diminuarea sau chiar dizolvarea anxietății din copilărie. În opinia sa prezența lui Dumnezeu în viețile noastre este exprimată prin povestiri, aceasta este modul prin care îl percepem și îl înțelegem. Ipoteza ei este că nu numai prezența lui Dumnezeu este vindecătoare în viața noastră, ci și povestirile despre prezența și faptele sale. Aceste povestiri pot să dizolve și anxietatea din copilărie.

Prezentarea tezei de doctorat

Prima parte a tezei descrie povestirea ca o formă de a trăi și de a comunica, prezentând în primul rând o fundare teologică a cercetării. Povestirea biblică este instrumentul de comunicare a lui Dumnezeu, care formează imaginea alcătuită de om despre Dumnezeu. În catehizare este importantă alegerea adecvată a povestirii și relatarea ei într-o limbă ușor înțeleasă de către copiii. Luând în considerare rezultatele psihologiei narative teza exploră posibilitatea formării identității fără anxietate. Aplicând considerările teologiei narative ea descrie modelarea identității prin tradiția predării povestirilor biblice. Povestirea biblică este percepută ca un act simbolic.

Cea de-a doua parte a lucrării analizează frontiera între teamă și anxietate și diferențele dintre acestea, și examinează cauzele profunde și fenomenul ambilor stări. După descrierea efectelor psiho-fizice ale fricii si anxietății, sunt prezentate formele de bază ale anxietății așa cum ele au fost descrise de psihoterapeutul german Fritz Riemann. Concluzia relevă că nu există nici o dezvoltare de personalitate fără un anumit nivel de anxietate. În urma prezentării aspectelor dezvoltării și a crizelor la copii mici, lucrarea interpretează stresul ca enzima dezvoltării.

Lucrarea tratează formele de legături într-un excurs și trage concluzia, că formele defecte ale legăturilor părinte-copil duce la trăiri de anxietate. După o analiză a formelor de anxietate specifice genului (fete și băieți) ea descrie manifestările de anxietate, a modurilor de control anormale și a modalităților eficiente și ineficiente de dizolvare a anxietății. Căutarea limitei înguste dintre anxietatea mobilizatoare și debilizatoare are ca scop găsirea echilibrului la frontieră, și consideră modalitățile povestirii de a contribui la crearea acestui echilibru. Capitolul caută răspunsul la întrebarea cum să se recunoască anxietatea copilului de către adult, cum să-și identifice adultul metastazele anxietății și cum poate să le controleze toate acestea.

A treia secțiune descrie posibilitățile practice, în primul rând, cum să se aplice metoda de comunicare în dizolvarea anxietății. În mod specific se axează pe folosirea povestirii biblice ca instrument. Acest capitol analizează activitatea conștientului și subconștientului prin simboluri, efectele acestora în dizolvarea anxietății, iar pe urmă povestirea dizolvatoare ca act de diaconie și ca act de consiliere pastorală. Capitolul descrie spațiul vindecător, adică câmpul morfic si morfogenetic. Lucrarea analizează biblioterapia și terapia cu biblia ca instrumente utile în dizolvarea anxietății. La granițele teologiei si psihologiei narative se evaluează ipoteza că ascultarea povestirilor biblice poate dizolva anxietatea la copii.

După prezentarea metodelor examinate în prima parte a descrierii practice urmează descrierea proiectului conceput pentru verificarea ipotezei și evaluarea rezultatelor primite prin chestionar. Această evaluare confirmă ipoteza că povestirile biblice pot ajuta în dizolvarea anxietății la copii. Deci, povestirile biblice trebuie împărtășite cu copiii nu numai cu scopul de a preda cunoștințe, ci și cu scopul de a fi folosite ca resurse pentru controlarea temerilor și anxietății.

Cercetări suplimentare vor fi necesare pentru a stabili care sunt acele teme concrete în povestirile biblice care pot fi utilizate pentru dizolvarea eficientă a diferitelor tipuri și forme de anxietăți.

Susținerea tezei

Susținerea publică a tezei de doctorat a avut loc în fața unei comisii a Școlii Doctorale din Debrecen. Membrii comisiei au fost: Sándor Fazakas (presedinte), Levente Béla Baráth (secretar), Sára Bodó (Supervizor), Károly Fekete (oponent), Gábor Hézser (oponent extern), Judith Margit Csoma (oponent extern), Zoltán Kustár.

Sára Bodó, supervizorul doctorandului a prezentat datele personale ale candidatului. A rezumat într-un ton personal că a cunoscut-o pe Edit Somfalvi ca pe un om de suflet și inimă. Ea s-a născut din cauza bolii de inimă a mamei sale într-o secție de boli cardiace, și s-a dedicat cu toată inima studiilor teologice pentru a deveni preot. În continuarea studiilor universitare ea s-a ocupat din tot sufletul cu tema tezei sale de doctorat. Oponentul Károly Fekete a menționat în primul rând că în prezentarea rezultatelor, candidatul expune un respect către copii. El a evaluat ca rezultat pozitiv caracterul lizibil al lucrării, dar a reafirmat necesitatea transpunerii termenilor din limbi străine în limba maghiară. Menționează, ca ținând cont de conținutul lucrării despre caracterul povestirii biblice, ar trebui schimbat noțiunea de „deblocare” sau „dizolvare” cu cea de „echilibru”, privind anxietatea. Acest lucru ar fi mai potrivit spiritualității și teologiei reformate. Viața omului creștin se desfășoară pe granița dintre natura păcătoasă și identitatea creată de credința răscumpărării. Găsirea echilibrului între aceste stări este mai important decât soluționarea, adică dizolvarea anxietății.

Hézser Gábor a subliniat importanța lucrării ca abordarea unei teme neglijate în zona teologiei reformate, oferind informații teoretice de bază și îndrumări practice. Viitorul bisericii depinde de cea ce facem pentru copiii din biserică. Hézser a menționat ca virtute faptul că lucrarea nu se apropie de copiii din perspectiva păcatului, ci din perspectiva deficitului de relații al omului. El a subliniat că există o responsabilitate imensă în a povesti pentru copiii. Prin întrebarea lui a căutat răspunsul la competențele necesare povestitorului pentru ca povestirea să-și poată îndeplini scopul, adică să dizolve anxietatea. Rămâne de văzut și dacă există o diferență între bărbați și femeie ca povestitori. Dr. Hézser era interesat și dacă doctorandul s-a ocupat în mod special cu principala cauză de anxietate a copiilor din societetea transilvaneană.

Întrebarea lui Csoma Judit Margit se lega de problema anterioară, și anume dacă obținerea efectului terapeutic depinde de povestire sau de personalitatea povestitorului? Care este factorul mai important? În opinia sa, personalitatea determină anxietățile de bază, deci până la o măsură aceasta este legată de personalitate.

Fazakas Sándor a vrut să știe de ce nu apare noțiunea de rușine în lucrare. În opinia sa mecanismele sociologice de anxietate și de rușine sunt aproape unul de celălalt.

În dezbatere Somfalvi Edit a răspuns la întrebări. Ea a precizat că ideea găsirii echilibrului apare în teză. În principiu ea a fost de acord cu critica privind nevoia de a găsi echilibrul. Cât despre cauzele cele mai importante care conduc la anxietate la copii din România ea a menționat că nu a efectuat a investigație aprofundată. Dar desigur unul dintre cei mai importanți factori este lipsa părinților (a unei sau a ambilor părinți) plecați la munca în străinătate. Abordarea lor este o provocare foarte gravă pentru toți profesorii si preoții care se ocupă de acești copiii, deoarece ei se confruntă cu traume psihologice grave. Din păcate preotul asigură un suport ad-hoc în acest domeniu de activitate. Instruirea serioasă a personalului care se ocupă de acești copiii ar fi necesară și foarte importantă. După părerea lui Somfalvi Edit personalitatea povestitorului este cu siguranță un factor determinant în povestire, dar povestirea are un efect și în sine. Personalitatea poate fi un factor ce ridică sau inhibă eficiența povestirii. Cel mai bine este dacă naratorul povestirii este pregătit să aplice prima dată povestirea în viața personală și să-și rezolve problemele care se ivesc, de exemplu problema propriei imagini deficiente despre Dumnezeu. Din cauza cadrului limitat nu au fost abordate temele legate de rușine, întrucât lucrarea ar fi depășit numărul de pagini permise.

În legătură cu această dezbatere Bodó Sára a subliniat că diferența fundamentală între frică și anxietate este că frica e ceva ce este conștientizat, deci se poate lupta cu ea. Pe de altă parte anxietatea de desfășoară în inconștientul. Din această cauză ne este dificil să găsim răspunsul la foarte multe întrebări.

După o dezbatere de aproape două ore comisia s-a retras pentru evaluare. În conformitate cu decizia comitetului Școlii Doctorale, teza și susținerea lui Somfalvi Edit a obținut calificativul de „summa cum laude”. Inaugurarea și înmânarea diplomei va avea loc la 17 noiembrie 2015 în cadrul Festivalului Științei Maghiare, la ședință solemnă în aula Universității de Teologie Reformată din Debrecen.

După închiderea susținerii cei prezenți au fost invitați la o petrecere informală cu salutări și felicitări a noului doctor lângă o prăjitură și un pahar de șampanie.

O felcităm pe Somfalvi Edit pentru munca frumoasă și rezultatul obținut!

-----------------------------------------------------------------------------
Lucrarea de doctorat se poate citi sau descărca prin acest link.