Etica comunicării

Etica comunicării este un subiect al cărui relevanța etică nu poate fi contestat; ea se dovedește atât pe plan personal cât și social. Cercetarea se concentrează asupra următoarea aspecte fundamentale ale problematicii. 1. Istoria conceptului pereche adevăr—minciune atât pe plan teologic cât și cel filosofic (referințe biblice, Sf. Augustin, Toma d’Aquino, Luther, Immanuel Kant, Dietrich Bonhoeffer). 2. Referințe în contextul eticii jurnalistice – mediatice actuale. 3. Contemplări sistematice (minciunea în relația cu Dumnezeu, semenii si eu însumi). 4. Concluzia cercetării examinează întrebarea dacă din punctul de vedere ale eticii teologice și filosofice pot fi definite situații cazuistice în contextul cărora imperativul categoric (Kant) de a spune adevărul poate tolera anumite excepții.

Rezultatele cercetării (Prelegeri)