Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Ahogyan híres kortársa, Kolumbusz a Földről, a fizikai világról alkotott képünket változtatta meg visszavonhatatlanul, Luther Márton és a Reformáció magát a világot alakította át. Ennek jelentőségét felbecsülni, hatásának mélységét értékelni nem a politikusok dolga, illetékessége.

Ezért, ha megengedik, inkább arról beszélek, mit jelent számunkra, erdélyi magyarok számára a Reformáció.

„Erdélyben tél-túl villámlani kezdett Isten igéje”, írta Heltai Gáspár visszatekintve pár évtizeddel a Reformáció kezdete után.

Főtiszteletű Püspök Urak! Eminenciás Érsek Úr! Ünneplő Gyülekezet!

Szenátus

Elnök: Dr. Kállay Dezső

Rektori hivatal

Rektor: Dr. Kolumbán Vilmos József
Rektorhelyettes: Dr. Rezi Elek

Dékáni hivatal

Dékán: Dr. Balogh Csaba
Dékánhelyettes: Dr. Kiss Jenő

Főtitkári hivatal

Főtitkár: Czirmay Anikó

A KPTI 120 éves évfordulójára megjelent nyomtatvány elektronikus verziója betekintést nyújt az Intézet múltjába és jelenébe. A dokumentum pdf formátumban letölthető.

A teológia nem szigetelődhet el, hanem be kell kapcsolódni a tudományos világ vérkeringésébe. A lelkészképző intézetnek ott a helye, ahol Erdély tudományegyeteme is működik.

Theology should not be isolated but must be connected to the blodstream of the scientific world. Theological faculty must have its place where the university of Transylvania is established.

Teologia nu poate să fie izolată, ci trebuie conectată la fluxul sanguin al lumii științifice. Facultatea de Teologie trebuie să aibă locul ei în locul unde s-a stabilit și Universitatea Transilvaniei.

Pages

Subscribe to Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca