Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Szenátus

Elnök: Dr. Kállay Dezső

Rektori hivatal

Rektor: Dr. habil. Kovács Sándor
Rektorhelyettes: Dr. Balogh Csaba

Dékáni hivatal

Dékán: Dr. Kiss Jenő
Dékánhelyettes: ----

Főtitkári hivatal

Főtitkár: Czirmay Anikó

A KPTI 120 éves évfordulójára megjelent nyomtatvány elektronikus verziója betekintést nyújt az Intézet múltjába és jelenébe. A dokumentum pdf formátumban letölthető.

A teológia nem szigetelődhet el, hanem be kell kapcsolódni a tudományos világ vérkeringésébe. A lelkészképző intézetnek ott a helye, ahol Erdély tudományegyeteme is működik.

Theology should not be isolated but must be connected to the blodstream of the scientific world. Theological faculty must have its place where the university of Transylvania is established.

Teologia nu poate să fie izolată, ci trebuie conectată la fluxul sanguin al lumii științifice. Facultatea de Teologie trebuie să aibă locul ei în locul unde s-a stabilit și Universitatea Transilvaniei.

Pages

Subscribe to Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca