Lábjegyzetek az 1Móz első részeihez: (3) Szaporodjatok, sokasodjatok! (1Móz 1,28a)

Ahogyan az állatvilág kapta Istentől a parancsot (1,22), úgy most az a férfivé és nővé teremtett ember felé szól, s ahogyan megáldotta az állatokat, úgy most az ember kapja az áldást. Isten összeköti az ember világát az állatokéval, mindkettő élőlény (נֶפֶשׁ חַיָּה, 1,20 és 2,7). Ezt jelzi az, hogy a „földi állatokat” [1] (חַיַּת הָאָרֶץ, 1,25) ugyanazon a napon alkotta, mint amelyiken az embert teremtette (1,24–27) és az, hogy az áldásból fakadó parancs a szaporodásra és sokasodásra is azonos (1,22a és 1,28a). Az ember felé elhangzó parancsnál egy kis, de jelentős szó a többlet: nekik (לָהֶם), mert az ember személy, beszélgetőtárs, megszólítható, képes feleletet adni, sőt felelősségre vonható.

Isten áldása a férfinek és a nőnek (hím- és nőneműnek) adott képesség (potencia), nem csupán azért, hogy szaporodva és sokasodva a családban teljes életet éljenek, hanem a jövő nemzedék biztosításáért is. Az új élet az áldással kezdődik, itt, és az özönvíz után is, s a két szöveg majdnem szó szerint megegyezik (1Móz 9,1). S ha nem is egészen új teremtésnél, de egy bizonyos kezdetnél is olvasható ez a két szó (2Móz 1,7). Isten áldása, majd az ember általi tovább adása, nemzedékeket létrehívó ajándék és lehetőség, az emberiség és a népek továbbélésének a biztosítéka, azt mondhatjuk: történelemformáló erő. Ilyenként értelmezhető az 1Móz 5 nemzetségtáblája, amelyben az áldás már a szöveg elején (5,2) olvasható.

A szaporodni és sokasodni társszavak – mint ilyen, az Ószövetségben nyolcszor fordulnak elő, négyszer az áldás következményeként [2] –, de nem azonos értelműek. Az első ige (פרה) jelentése: teremni, gyümölcsöt hozni, s a zsoltáros szerint az anyaméh gyümölcse (פְּרִי, Zsolt 127,3) jutalom, ennek kimaradása, a meddőség nemcsak szégyen, a becsület elvesztése lehet (1Móz 16,4; 1Sám 1,6), hanem baj is, mert kihal a család, a nemzedék-sor megszakad. Ez Sárának, Ráhelnek, Annának a keserűsége. A szaporodni, gyümölcsöt hozni mellett a másik ige, a sokasodni (רבה) arra vonatkozik, hogy a megszületettek maradjanak életben. Túl azon, hogy ez férjnek és feleségnek az áldással együtt adatott ajándék és feladat is, minden korszak társadalma is felelős, hogy az életet tisztelje, védje, hogy olyan életlehetőséget biztosítson, amelyben a családok gondmentesen tervezhetnek és nevelhetik fel gyermekeiket.

-------------------------
[1] Érdekes az állatvilág ilyen osztályozása: vízben, levegőben (1,20–21) és szárazföldön (1,24–25) élők.
[2] 1Móz 1,22; 1,28; 8,17b; 9,1; 9,7; 28,3; 2Móz 1,7; Ez 36,11. (Az áldással kapcsolatos helyeket kiemeltem.)