Secretarul șef ITP

 • Art 77. Secretariatul ITP este condus de Secretarul șef ITP, care îndeplinește și funcția de secretar șef al facultății.
 • Art 78. Atribuțiile Secretarului șef sunt:
  • a) coordonează activitatea administrativă privind procesul educațional în ITP;
  • b) reprezintă ITP pe linie administrativă în relațiile cu serviciile Ministerelor de resort sau cu alte instituții;
  • c) asigură Rectorului, Senatului și Consiliului Facultății documentele și datele necesare luării deciziilor;
  • d) participă la reuniunile Senatului în calitate de secretar al Senatului, cu drept consultativ;
  • e) preia actele provenite din afara Institutului și transmite diferitelor compartimente sarcini de serviciu din partea Rectorului și Senatului;
  • f) răspunde de calitatea și claritatea raportărilor statistice către MEN și alte organisme, potrivit legii;
  • g) Secretarul șef se subordonează Rectorului.