Personalul technico-administrativ și auxiliar

  • Art 79. Personalul tehnico–administrativ este format din angajații ITP care nu au activități didactice. Încadrarea și salarizarea acestui personal se face conform prevederilor legale, în compartimentele economico–administrative.
  • Art 80. Direcția economico–administrativă este condusă de Directorul general administrativ, în subordinea căruia intră întregul personal tehnico–administrativ.
  • Art 81. Activitatea financiar–contabilă este condusă de Contabilul șef, care se subordonează Directorului administrativ și Rectorului.
  • Art 82. Drepturile și obligațiile salariaților sunt cele prevăzute în fișele posturilor.
  • Art 83. Abaterile de la îndatoririle de serviciu și de ordin moral menționate în contractul de muncă intră în competența Comisiei de Etică.