Biblioteca proprie a Institutului

  • Art 169. Activitatea bibliotecii se desfășoară conform Regulamentului bibliotecii. Principala menire a bibliotecii este sprijinirea activității educaționale, a pregătirii profesionale ale studenților, a cercetării științifice și a altor activități academice.
  • Art 170. Biblioteca ITP asigură schimbul internațional al diferitelor reviste de specialitate și altor publicații științifice proprii. Totodată, realizează achizițiile de carte și abonamente periodice din țară și din străinătate.
  • Art 171. Activitatea personalului bibliotecii este supravegheat de cadrul didactic numit de către Consiliul Facultății.