Curriculum Vitae - Adorjáni Zoltán

Date personale

Anul nașterii: 1956
Locul nașterii: Dej

Contact

birou: et. 1 / camera 11
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744989052

Pregătire profesională

1971/09 - 1972/06 liceu Liceul Andrei Mureşanu - Dej
1972/09 - 1975/06 liceu Liceul Báthori István (fostul Liceul nr. 11) - Cluj-Napoca
1976/10 - 1980/09 studii universitare (teologie) Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar din Cluj-Napoca
2000/02 - 2004/05 studii de doctorat Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Ungaria

Diplome

1975/06 diplomă de bacalaureat Liceul Báthori István (fostul Liceul nr. 11) - Cluj-Napoca
1980/09 diplomă de licență Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar din Cluj-Napoca
1982/10 diplomă de calificare pastorală Consiliul de Calificare pastorală - Eparhia Reformată din Cluj și Oradea
2005/03 diplomă de doctorat Școala de Doctori - Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Ungaria
2003/12 Prietenul Studenţilor (2003, 2004, 2005, 2013) Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor din Transilvania

Locuri de muncă / Activitate educațională

1981/01 - 1983/12 preot capelan suplinitor Biserica Reformată Feldioara și Filia Reformată Cătina
1983/12 - 1984/09 preot paroh Biserica Reformată Feldioara și Filia Reformată Cătina
1984/10 - 2014/12 preot capelan Biserica Reformată Brașov 2
1985/01 - 1991/10 preot paroh Biserica Reformată Pachia
1991/11 - 2009/03 lector universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2009/03 - 2014/09 conferențiar universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2014/10 profesor universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
1998/09 cadru didactic universitar - profesor asociat Facultatea de Teologie Reformată și Muzică - Universitatea Babeș-Bolyai

Membru în societăți științifice

1992/07 membru Coetus Theologorum
2005/08 membru Collegium Doctorum (Biserica Reformată din Ungaria)
2006/02 membru Uniunea Bibliştilor din România
2009/11 membru Corporaţia Doctorilor a Academiei Maghiare de Ştiinţe
2011/06 membru Comisia Consultativă a Conferinței Internaționale Biblice din Szeged - Ungaria

Distincții profesionale

2004/11 Diplomă de Merit pentru 10 ani în activitate de redacţie Eparhia Reformată din Ardeal
2003/12 - 2014/05 Prietenul Studenților 2003/2004/2005/2014 Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor din Transilvania
2014/12 Diplomă de Merit pentru 20 de ani de activitate didactică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca - Facultea de Teologie Reformată (didactică)
2015/05 Crucea de Merit în rang de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Ungare pentru activitate didactică, de cercetare științifică și de redacție
2012/12 Diplomă de Merit pentru activitate de redactor şef la revista „Református Család” („Familia Reformată”) Uniunea Femeilor Reformaţi din Eparhia Reformată din Ardeal

Granturi de studii și de cercetare

1990/10 - 1991/05 bursă de studii postgraduale Rijksuniversiteit Utrecht – Faculteit der Godgeleerdheid - Olanda
2010/04 - 2010/06 Domus Senior - Domus Hungarica Scientiarum et Artium Senior (1–XXVI/2010.) Academia Maghiară de Științe

Prestigiul profesional

2006/10 decan Institutul Teologic Protestant din Cluj Napoca
2001/01 redactor șef Református Szemle
2010/01 redactor Studia Doctorum Theologiae Protestantis
2012/05 oponent în comisii de doctorat Școala Doctorală Ecumene - Universitatea Babeș-Bolyai
2018/11 oponent în comisii de doctorat Școala de Doctori - Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Ungaria
2016/12 - 2020/12 membru Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Alte funcții oficiale

1992/01 - 2002/12 coredactor Üzenet (revista Eparhiei Reformate din Ardeal)
1988/01 - 1999/12 redactor șef Ifjú Erdély (revistă pentru creștini tineri)
2000/01 - 2003/12 redactor șef Református Család (revista Uniunii Femeilor Reformate)
2004/01 - 2018/12 coredactor Református Család (revista Uniunii Femeilor Reformate)
1993/01 - 2009/12 coredactor Erdélyi Református Naptár
1994/01 - 1997/12 instructor Asociația Tinerilor Creștini din Ardeal - Curs pentru Formarea Conducătorilor de Tineri Creștini
1996/01 - 2012/06 instructor, organizator Cursul de Specializare Pastorală Postgraduală
2001/10 - 2012/12 membru Comisia Teologică şi Ecumenică a Sinodului Bisericii Reformate din România
2012/12 - 2018/12 membru Sinodul Bisericii Reformate din România
2013/04 - 2018/12 membru Comisia Teologică şi Ecumenică și Comisia de Drept Canonic a Sinodului Bisericii Reformate din România
2013/04 - 2018/12 membru supleant Consiliul Permanent al Sinodului Bisericii Reformate din România
2006/10 membru Adunarea Generală a Eparhiei Reformate din Ardeal
2002/01 membru Curatoriul Agnus Media