Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Kállay Dezső : Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14; Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2020. 525 pag.
Kállay Dezső : Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11
Kampen: N. N., 2004. 300 pag.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 pag.