Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története

Gyerő Dávid: Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története. Sepsiszentgyörgy: ODFIE 2000. 156 pag.