Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások

Kozma Zsolt: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012. 160 pag. ISBN 9789737971678