Viktor E. Frankl és Böszörményi-Nagy Iván, avagy a logoterápia és egzisztenciaanalízis, valamint a kontextuális terápia és lelkigondozás találkozása

Simon János: Viktor E. Frankl és Böszörményi-Nagy Iván, avagy a logoterápia és egzisztenciaanalízis, valamint a kontextuális terápia és lelkigondozás találkozása. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9.1 (2018), 85-100. pp.

Ebben a tanulmányban azokat a pontokat vizsgálom, ahol az emberi életre vonatkozó meglátásaik találkoznak vagy szétválnak ugyan, de adott szakaszon át párhuzamosan haladnak, miközben sejthető, hogy mindkét egyenes ugyanahhoz a szamárvezetőhöz igazodik. Vizsgálódásom nem a szokványos tartalomismertetés vagy pszichológiai rendszerbe való besorolás útját követi, nem is a közös antropológia megírására vállalkozom. Inkább azt szeretném felmutatni, hogy miként olvasható Frankl Böszörményi-Nagy kontextusában.