Lélek és élet

Gellérd Imre: Lélek és élet. Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2020. 363 pag. ISBN 978-606-8779-072 (Sajtó alá rendezte: Koppándi Botond Péter)

A Lélek és élet kötet címe a Jn 6,63-ra reflektál: "A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."
A kötetben olvashatunk 5 tanulmányt, 147 prédikációt, illetve prédikációvázlatot, valamint két imát. Három tanulmány a prédikáció textusszerűségének, időszerűségének, illetve célkitűzésének kérdéskörét taglalja, egy tanulmány a keresztelés időszerű kérdéseivel foglalkozik, míg az ötödik a lelkészi munkára való felkészülésbe enged betekintést. A 62 általános prédikációt igyekeztünk úgy válogatni, hogy az egyházi év fontosabb eseményeit lefedjék. Az ünnepi beszédek között találunk 10 adventi-, 12 karácsonyi, 3 esztendőt záró-, 2 böjti-, 2 virágvasárnapi, 18 nagypénteki-húsvéti-, 1 anyák napi-, 13 pünkösdi-, 3 őszi hálaadási, 1 halottak napi-, és 3 Dávid Ferenc emlékünnepi prédikációt. A szertartási beszédek között olvasható 4 keresztelési-, 2 konfirmációi, 7 esketési és 3 temetési beszéd, valamint két ima.