Ézsaiás 38:9-20 - Íme, üdvömre lett nekem a keserű

Kiss Jenő: Ézsaiás 38:9-20 - Íme, üdvömre lett nekem a keserű. In: Igazság és élet 15.4 (2021), 653-668. pp.