„...és az emberekhez jóakarat.” A Lk 2,14 fordításának kérdései

Adorjáni Zoltán: „...és az emberekhez jóakarat.” A Lk 2,14 fordításának kérdései. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára.. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 30. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 9-23