Bekő István Márton doktorrá avatása és a 70 éves d. dr. Geréb Zsolt professzor köszöntése

Adorjáni Zoltán: Bekő István Márton doktorrá avatása és a 70 éves d. dr. Geréb Zsolt professzor köszöntése. In: Református Szemle 105.2012/1 (2012), 104-116. pp.