Oláh Róbert: A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK-katalógusa

Ősz Sándor Előd: Oláh Róbert: A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK-katalógusa. In: Magyar Könyvszemle 138..1. (2022), 138-141. pp.