A gyermek az egyházban és a gyülekezetben

Adorjáni Zoltán: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (ed.): Táborvezetők könyve. Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997. 16-26