Károli Gáspár-díjak kiosztása

Adorjáni Zoltán: Károli Gáspár-díjak kiosztása. In: Református Szemle 95 (2002), 561. pp.