A kontextuális szemlélet mint a pojmenika és a kontextuális terápia mint a lelkigondozás beszélgetőtársa

Kiss Jenő: A kontextuális szemlélet mint a pojmenika és a kontextuális terápia mint a lelkigondozás beszélgetőtársa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 179-191. pp.