Történet az Ige mértéke alatt. Világtörténet vagy üdvtörténet Lukács evangélista irataiban

Geréb Zsolt: Történet az Ige mértéke alatt. Világtörténet vagy üdvtörténet Lukács evangélista irataiban. In: Lészai Lehel (ed.): Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004. 62-73