A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata

Czire Szabolcs: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 56-116