Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Budapest: Osiris Kiadó 2003. 104 pag.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.