Tiszta beszéd

Montágh Imre: Tiszta beszéd. Budapest: Holnap Kiadó 2012. 196 pag.

A magyar nyelv, a magyar beszéd ápolásának klasszikusa, Montágh Imre e kötetben foglalja össze mindazt, amit az élő szó használatáról a légzéstől egészen a beszédstílusig tudnunk kell. A kötet, amely eredetileg a Színművészeti Főiskola növendékeinek képzésére szolgált, az iskolai oktatás valamennyi szintjén, valamint a beszédművelők körében haszonnal forgatható. Az elméleti bevezetőt szemelvényekkel ellátott légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlatok követik.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.