Egyetlen vigasztalásom. Áhítatok minden napra a Heidelbergi Káté alapján

Jakab István: Egyetlen vigasztalásom. Áhítatok minden napra a Heidelbergi Káté alapján. Kolozsvár: Az Erdélyi Református Egyházkerület Kiadása 2016. 370 pag. (Szaklektorálta: Papp György)

Az Egyetlen vigasztalásom címmel megjelent áhítatos könyvet a Heidelbergi Káté alapján az egyházmegye 36 lelkipásztora írta. E kiadványt a reformáció 500. évfordulójára szánták, amivel nem emléket állítanak, hanem megerősítik a hitet, hogy Isten megújuló kegyelme velünk van. A kötetet Veress László marosszentkirályi lelkész mutatta be.

– Egy évvel ezelőtt prédikációs kötetet adtunk ki, most áhítatos könyvet tarthatunk a kezünkben. Olyan ez a könyv, mint a frissen sült kenyér, illata is pont olyan csábító tud lenni. Örülünk neki, akárcsak egy kisgyermek születésének, dicsekednénk vele, akárcsak a gyermekkel, hiszen a miénk! Az áhítatokat Jakab István esperes szerkesztette egységes kötetté, dr. Papp György, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ó- és újszövetségi tanszékének tanársegéde lektorálta, az Erdélyi Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdájában nyomtatták. A kötetben az év minden napjára találhatunk egy áhítatot, ajánlunk egy hosszabb bibliai igerészt és egy éneket a református énekeskönyvből. A szerzők neve a kötet végén megtalálható, de nem szerepel az áhítatok alatt, hiszen ezzel nem kívánunk hivalkodni. Az előszót Kató Béla, az Erdélyi Egyházkerület püspöke írta – mondta Veress László, aki hozzátette, felmérhetetlen erőt ad a tudat, hogy sok református ugyanazt az igét, azt a bibliamagyarázatot és imádságot olvassa mindennap.