Studii și articole similare

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Dealing with Guilt in Pastoral Care. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2022 (2022), 231-243

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: A Miatyánk az unitárius egyházi használatban, és annak elhelyezése a történeti Jézus imádságról szóló Q-forrási tanításban. In: Schöck Gyula (szerk.) Közelítések a Miatyánkhoz: Értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében (Budapest: Schöck Artprint Kft. 2022), 19-38
 2. Czire Szabolcs: Rite of Nightly Prayer. Notes on Luke 6:12. In: Sarcifice and Ritual from Abraham to Christ. 31. International Biblical Conference Szeged Sarci (2021), 67-76
 3. Czire Szabolcs: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés - korok, módszerek, kontextusok. Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából 3 (Szeged: JATE Press 2020), 545-558
 4. Czire Szabolcs: Távgyógyítás az evangéliumokban. A pogány-misszió jelképes történetei? . In: Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2020 (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság 2020), 22-37
 5. Czire Szabolcs: Jézus zsoltárt idéző utolsó szavai. Liturgia és történetiség. In: Bodó Márta (szerk.), Csonta István (szerk.), Lukács Ottilia (szerk.), Zamfir Korina (szerk.) Ünneplő ember a közösségben. Baráti köszöntőkötet Nóda Mózes Tiszteletére (Budapest:, Kolozsvár: Szent István Társulat , Verbum 2019), 257-267
 6. Czire Szabolcs: The Beelzebul Controversy – A Mediterranean Cultural Reading. In: Benyik György (szerk.) Hellenistischer und Judaistischer Hintergrund des Neuen Testaments (Szeged: JATE Press 2018), 69-81
 7. Czire Szabolcs: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 8. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6
 9. Czire Szabolcs: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89

Kovács Sándor

 1. Kovács Sándor: Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990-2012 között. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 223-229

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: 150 éves a Keresztény Magvető. In: Református Szemle 104 (2011), 223-225
 2. Adorjáni Zoltán: Studia Caroliensia. Nyolcadik évfolyam, 2007/2. In: Református Szemle 100 (2007), 444-445

Kovács László Attila

 1. Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban. In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67