Studii și articole similare

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Dán 12: Feltámadás. Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?. In: Szávay László (szerk.), Gér András László (szerk.), Jenei Péter (szerk.) Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2016), 35-41

Balogh Csaba

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Ugyanaz, de nem ugyanolyan: A test feltámadása, mint a személyazonosság megőrzése Ikoniumi Amphilokhiosz értelmezésében. In: Sepsi Enikő (szerk.) Studia Caroliensia: Nyelv, Kultúra, Identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó 2016), 202-213

Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő

  1. Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő: Meghalás és halál – bibliai beszédmódok. In: Keresztény Magvető 121 (2015), 202-224

Benkő Timea

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Előszó. In: Varga László: Elő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán. Marosvásárhely (2008), 7-7

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Feltámadás. In: Bibliai Fogalmi Szókönyv (1992), 108-110