Studii și articole similare

Éles Éva

 1. Éles Éva: Péter leveleinek etikai aspektusai. In: Református Szemle 114 (2021), 247-266

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 525-541

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Friedrich Hermanni teodíceája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
 2. Visky Sándor Béla: Az Isten érthetőségéhez való ragaszkodás gesztusának tisztessége és utópiája Hans Jonas teodiceájában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 32-40
 3. Visky Sándor Béla: Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 381-406
 4. Visky Sándor Béla: Teodicea-kisérletek a kortárs teológiában. In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
 5. Visky Sándor Béla: Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
 6. Visky Sándor Béla: Az Isten szenvedése teológiájának alapkérdései Kazoh Kitamori értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6
 7. Visky Sándor Béla: Rüdiger Safranski: A gonosz, avagy a szabadság drámája. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 186-187

Koppándi Botond Péter

 1. Koppándi Botond Péter: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
 2. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342