Studii și articole similare

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Szocialistává kell hogy legyen a jó keresztyén ember? Karl Barth és a szocializmus. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (2024), 307-320

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: A bibliai társadalomtudományi kritika alapjai és határai. In: Benyik György (szerk.) A Fordítástól parafrázisig 1 (Szeged: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány 2024), 24-39
 2. Czire Szabolcs: A társadalomtudományi kritika a bibliaértelmezés szolgálatában. In: Keresztény Magvető (2023), 1-1

Székely József

 1. Székely József: Isten szava megáll mindenha…: Igetanulmány a Lk 8,4-8(9-15). alapján. In: Igazság és élet 15 (2021), 64-74
 2. Székely József: Jézust követni szabadon: Igetanulmány a Lk 9,57-62. alapján . In: Igazság és élet 14 (2020), 104-115

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Prédikálás és írásmagyarázás, prédikáció és exegézis. In: Fekete Károly (szerk.), Litaráty Zoltán (szerk.), Steinbach József (szerk.) Igehirdetők kézikönyve (Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2021), 195-220

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Por és forgószél (Jób 42,1-6). In: Igazság és élet 13 (2019), 774-785
 2. Balogh Csaba: Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 105-124

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: A far too eloquent silence: Karl Barth's inexplicable reluctance to address or comment the bloody avengement of the Hungarian Freedom Fight in 1956. In: Kovács Ábrahám - Jaeshik Shin (szerk.) Nationalism, Communism and Christian Identity: Protestant Theological Reflections from Korea and Hungary (Debrecen - Gwangju (Dél-Korea): Debreceni Református Hittudományi Egyetem , Honam Theological University and Seminary 2019), 163-178
 2. Pásztori-Kupán István: Emberek vagyunk, nem pedig Isten. Niebuhr és Barth az Egyházak Világtanácsa bölcsőjénél. In: Református Szemle 102 (2009), 439-454

Papp György

 1. Papp György: Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján. In: Református Szemle 107 (2014), 345-347

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Heidegger és az idő, avagy egy elcsendesedés anatómiája. In: Erdélyi Múzeum 3 (2014), 110-114

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Cathedra. Református lelkipásztori munkafüzet. Szerk. Oláh Mihály. In: Református Szemle 94 (2001), 203-204
 2. Adorjáni Zoltán: Az exegézistől a prédikációig. In: Református Szemle 85 (1989), 264-267
 3. Adorjáni Zoltán: Az 1 Korinthus 10,12-13 exegézise. In: Református Szemle 77 (1984), 465-467

Kozma Zsolt

 1. Kozma Zsolt: Párhuzamos helyek exegetikai és homiletikai kérdései. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 44-47
 2. Kozma Zsolt: Félreértett textusok. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 48-50

Geréb Zsolt

 1. Geréb Zsolt: The Reflection of the Reformed Confessional Character in the Methdod Applied in Twentieth-Century Transylvanian Hungarian Exegetical Work. In: Alston, Wallace M. (szerk.), Welker, Michael (szerk.) Biblical Interpretation in the Reformed Tradition. Reformed Theology, Identity and Ecumenicity (Grand Rapids: Eerdmans 2007), 116-124
 2. Geréb Zsolt: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata. In: Az Út 32 (2006), 9-11