Studii și articole similare

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
  2. Benkő Timea: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
  3. Benkő Timea: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A légzés a vallási hagyományokban. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Hogyan imádkozzunk? Szempontok a Miatyánk alapján. In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 7-24