Studii și articole similare

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Egyházi struktúrák és szórványosodás a Dési Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Pécs: Virágmandula Kft 2013), 109-119
  2. Kolumbán Vilmos József: Erdővidék református zsinati emlékei (1600–1800) I.. In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 21-24
  3. Kolumbán Vilmos József: Erdővidék zsinati emlékei (1600–1800) II. . In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 21-27
  4. Kolumbán Vilmos József: Az 1785-ös nagybaconi zsinat. In: Erdővidéki lapok 2 (2001), 10-15
  5. Kolumbán Vilmos József: Az 1756-ban Nagybaconban tartott református generális zsinat. In: Erdővidéki lapok 1 (2000), 10-14

Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea

  1. Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1795-1799. In: Református Szemle 94 (2001), 187-201