Studii și articole similare

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth története. In: Enghy Sándor (szerk.) Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére (Sárospatak: Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó 2014), 43-57
  2. Adorjáni Zoltán: „…a hosszútűrés mindennél erősebb”. Jób testamentumának erkölcsi intelme. In: Benyik György (szerk.) Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (Szeged: JATE Press 2012), 35-49
  3. Adorjáni Zoltán: Jób, az apokrif irodalom atlétája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195
  4. Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
  5. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17

Koppándi Botond Péter

  1. Koppándi Botond Péter: Bogáti Fazekas Miklós és Jób könyvének parafrázisa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
  2. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez. In: Lészai Lehel (szerk.) Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342