Prezentarea și discutarea obiectivului seminarului; definirea temelor pentru fiecare student/lucrare de seminar